Forretningsbetingelser gældende for Medieplan Denmark ApS.

 1. Generelle oplysninger:

Medieplan Denmark ApS

CVR: 36696699

Åløkke Allé 5-7

5000 Odense C

 1. Produkter:

Betingelserne omhandler hjemmesider, webshop med evt. tilhørende e-mail løsninger, medierådgivning og produkter som har med hjemmesider og markedsføring at gøre. Derudover omhandler betingelserne skilte, banner, tryksager, gulvmåtter og udvikling af firmalogoer mm.

 1. Indgåelse af aftale:

Aftalen mellem kunde og Medieplan indgås skriftligt ved underskrevet Kontrakt eller ved e-mail korrespondance. Kunden leverer alt materiale til brug af opbyggelse af hjemmeside samt materiale til skilte, banner, tryksager, gulvmåtter og logo. Filer leveres som outlinet vektorfiler. Hvis materialet ikke bliver fremsendt senest 30 dage efter aftaletidspunktet, vil Medieplan oprette en midlertidig hjemmeside samt lave forslag til logo, tryksager, banner, gulvmåtter og skilte mm. Der gives 30 dage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

Medieplan har ret til at sige nej til en opgave, hvis den viser sig at være for omfangsrig. Kunden bliver i dette tilfælde ikke faktureret.

 1. Godkendelse af hjemmesider, tryksager, banner, gulvmåtter, logoer og skilte mm.:

Kundens nye hjemmeside oprettes på en testside, og bliver lagt på kundens domænenavn, når kunden har godkendt designet. Har man modtaget korrektur, og efterfølgende ønsker man ikke at bestille, vil man blive faktureret for dtp-arbejde.

Efter tilsendt forslag til tryksager, banner, gulvmåtter, logoer og skilte mm. er der efterfølgende mulighed for to korrekturlæsninger. Herefter påregnes timebetaling.

 1. Omfang af aftale:

Hvis hosting og support er aftalt, retter Medieplan det grafiske til det, som kunden ønsker. Billeder og tekster som kunden sender, vil hurtigst muligt blive opdateret. Ved manglende indbetaling for hosting og support vil hjemmesiden blive lukket ned, indtil det skyldige beløb er betalt. Efterfølgende tager Medieplan 495 kr. for at åbne domænet igen.

 1. Adresseændringer og øvrige ændringer hos kunden:

Hvis kunden ændrer adresse i forhold til de oplysninger, Medieplan har fået, skal kunden straks give Medieplan besked. Skulle kunden udmelde sig fra en brancheforening, så kunden ikke må bruge brancheforeningens logo på hjemmesiden, skal kunden straks melde udmeldelsen. Hvis dette ikke overholdes, frasiger Medieplan sig alt ansvar.

 1. Ansvar:

Kunden er dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser herunder hjemmeside, mails, domæneregistrering, mm.nKunden kan ikke videreføre tredjemands krav til Medieplan. Medieplan fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre og andre formuegoder samt driftstab og tabt arbejdsfortjeneste. Kunden skal selv sørge for at tage backup af mailsystem, da Medieplan ikke er ansvarlig for data i kundens elektroniske postkasse.

Medieplan står ikke til ansvar for force majeure, altså forhold som ligger uden for Medieplans kontrol. Fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer i webshoppen er Medieplan ikke forpligtet til at få genskabt.

 1. Medierådgivning:

Medierådgivningen påbegyndes ved aftalens underskrift. Medieplan er ikke ansvarlig for tredjeparts ydelser til kunden, dette gælder også annonceleverandører. Medieplan yder kun rådgivning. Kunden er selv ansvarlig for aftaler med tredjepart, uanset om det er kunden selv eller Medieplan, som indgår aftaler på kundens vegne.

 1. Fakturering:

Medieplan kan foretage fakturering, når hjemmesiden til kunden har været 30 dage på testsiden, hvor kunden har mulighed for at foretage to rettelser i tekst og det grafiske.

 1. Priser og betalingsbetingelser:

Alle priser er ekskl. Moms. Skyldige beløb forfalder til betaling syv dage efter fakturadato som angivet på fakturaen. I tilfælde af for sen betaling påløber der renter 2 % pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på 100 kr. Efter to påmindelser med minimum 14 dages mellemrum tilsendes et betalingskrav. Hvis betalingen herefter ikke er modtaget, bliver restancen overgivet til tredjepart med henblik på inkasso. Medieplan forbeholder sig ret til at lukke hjemmeside og mailkonto, indtil Medieplan har modtaget det skyldige beløb.

 1. Fortrydelsesret:

Der ydes ingen fortrydelsesret til køber iht. nærværende betingelser.

 1. Tvister og lovvalg:

I tilfælde af en tvist mellem parterne afgøres sagen ved retten i Odense.

13. Databehandler aftalen kan læses på https://medieplan.com/privatlivspolitik/

 

 

 

TOP